Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás upozornit, že katalog knihovny ÚČL byl zkonvertován do nového systému Aleph a jednotlivé báze jsou dostupné na následujících adresách:

Praha – knihy zde: http://aleph20.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UCLP
Praha – časopisy zde: http://aleph20.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UCLPS
Brno zde: http://aleph20.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UCLB
Knižní edice zde: http://aleph20.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UCLE

Původní systém TinLib již není aktualizován a obsahuje knihy zpracované pouze do 30. 6. 2013. Pokud jej i přesto chcete využít, pokračujte zde